Bölüm Hakkında

Günümüzde yaşamın bir parçası haline gelen, geniş bir alana yayılan ve multidisipliner bir bilim alanı olan beden eğitimi ve sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu bünyesinde olan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, yeni neslin hem fikren, hem de bedensel eğitimine katkı sağlayan donanımlı eğiticiler yetiştirmek için kurulmuş dört yıllık lisans programıdır. Müfredat programı içerisinde pedagojik formasyon dersleri yanı sıra, sporun çeşitli alanlarında fayda sağlayacak teorik ve uygulamalı dersler de yer almaktadır. Yetkin akademik kadrosu, spor araştırma laboratuvarları ve fiziksel mekânları ile Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin günün koşullarına en uygun şekilde yetiştirilmelerini sağlayabilecek donanımlara sahiptir.

Bu bölüme başvurabilmek için Yüksek Öğretim Kurumunun öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında uygun puanı almak, yüksekokulun uyguladığı özel yetenek sınavını başarmak ön şartlar arasındadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler devlet ve özel okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak istihdam edebilmekte ve serbest zamanlarında yaz ve kış spor okullarında eğiticilik yapabilmektedirler.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan spor eğitimcileri kendileri ile barışık, özgüven sahibi, bedenen ve ruhen sağlıklı, erdemli bireylerin yetişmesine ve sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır.