Bölüm Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, besinlerin üretiminden insan hücresinde kullanılmasına kadar geçen tüm aşamalarda, insanla besin arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitimin temel amacı; topluma beslenme bilinci kazandıracak, önderlik edecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkin görev alabilecek insan gücü yetiştirmektir. Eğitim-öğretim programı çerçevesinde; Besinlerin sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi, üretimden tüketime kadar besinlerin geçirdiği tüm evrelerdeki değişimlerin irdelenmesi, bireylerin gereksinimlerine uygun beslenme programlarının düzenlenmesi, hastalıkların tedavisinde diyet programlarının hazırlanması, toplumun beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi konuları incelenir. Günümüzde önemli bir yer kazanan “Diyetisyenlik Mesleği” besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olarak 2007 tarihinde eğitime başlamıştır ve İstanbul'da üniversite düzeyinde mesleki eğitim veren ilk vakıf üniversitesidir. Lisans programını takiben 2010 yılında yüksek lisans programı, 2020 yılında ise doktora programı açılmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Sağlıklı Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir. Bölümün akademik kadrosu multidisipliner yapıdadır; Gıda-beslenme-sağlık konularında eğitim verecek öğretim üyelerinden ve elemanlarından oluşmuştur.  Bölümümüzün teorik (kuramsal) dersleri alanında uzmanlaşmış hocalar tarafından verilmektedir. Bölümümüzde Beslenme İlkeleri Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı ve Klinik Laboratuvar olmak üzere 3 laboratuvar bulunmakta olup aktif bir şekilde daha donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla uygulama çalışmaları yapılmaktadır.   Son sınıf eğitim programında yer alan uygulamalar alanlara (çocuk, yetişkin ve toplu beslenme sistemleri) göre Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı birçok Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde, üniversite ve özel hastanelerde, özel kliniklerde sorumlu öğretim üyesi/elemanları denetiminde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz son sınıfta gördükleri staj  programları ile uygulamalarını iyice pekiştirmekte ve özellikle elektif staj imkanı ile iş bulma olanaklarını arttırmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olduğunda yüksek lisans imkanları da bulunmaktadır, bütün bu nedenlerle bölümümüz vakıf üniversiteleri içinde kontenjanlarını her sene dolduran bölümler arasında yer almaktadır.

Uluslararasılaşma stratejik hedefimiz doğrultusunda Beslenme ve Diyetetik İngilizce bölümü de bu yıl itibariyle açılmıştır ve öğrenci almaktadır. İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilerimizin bir yıl hazırlık eğitimi almaları zorunludur. Hazırlık Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler ise doğrudan 1. sınıfa başlayabilirler.

İş Olanakları

Bölümümüz öğrencileri mezun olduktan sonra eğitim kurumlarında Eğitici Diyetisyen , araştırma kurumlarında Araştırmacı Diyetisyen, hastanelerde Tedavici Edici Diyetisyen olarak çalışmaktadır. Bugün bu alan pek çok alt alana ayrılmış durumdadır. Bunlar; Diyabet Diyetisyenliği, Renal Diyetisyenliği, Onkoloji Diyetisyenliği, Enteral-Parenteral Ünite Diyetisyenliği, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Diyetisyenliği, Poliklinik Diyetisyenliği vb.), toplu beslenme yapılan kurumlarda Yönetici Diyetisyen, (Okul, Banka, Kamu kurumu vb. yiyecek içecek servislerinde, lokanta, otel vb. yiyecek servislerinde, yaşlı bakım evlerinde, yemek Fabrikalarında), Toplum Sağlığı Diyetisyeni (bakanlıklar, ana-çocuk sağlığı merkezleri, Uluslararası Yardım Kuruluşları vb yerlerde), besin Endüstrisinde ürün danışmanı, özel danışmanlık ofislerinde, sağlık- fitness merkezleri vb. yerlerde danışman olarak, sporla uğraşan kişi ve gruplara beslenme danışmanı, gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında danışman ve program yapımcısı olarak çalışabilmektedir. Yüksek lisans ve doktora mezunları akademisyen olarak da çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı/üyesi olarak görev alabilmektedir.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2007
Puan Türü SAY
Eğitim Dili Türkçe ve İngilizce
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl (Türkçe), 5 Yıl (İngilizce Hazırlık ile Birlikte)
Kampüs Bilgisi  5.Levent