Bölüm Hakkında

0-18 yaş arasındaki normal ve atipik gelişim gösteren çocukları anlamak, onların ihtiyaçlarına uygun etkinlikler planlamak, bütün gelişim alanlarını desteklemek, problem çözme becerilerini geliştirmek, yaratıcı, mutlu ve kendine güveni olan bireyler yetiştirmek için, Çocuk Gelişimi Programından mezun olan bireylerin donanımlı olması gerekmektedir.

Bölüm Olanakları: Programımız, çocuklara karşı ilgisi, sevgisi ve sabrı olan, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, gelişim özelliklerine hâkim olan, özel gereksinimli çocukları fark edebilen, yaratıcı ve işine saygılı nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, eğitim programımız teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Eğitim programıyla; çocuğa doğru şekilde yön verebilen, çocuğun ihtiyaçları ve çocuğa doğru yaklaşım konusunda ailelere ve topluma karşı farkındalık yaratabilen çocuk gelişimciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerin, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilgili diğer kurumlarda 30 iş günü “Yaz Stajı” yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler, üçüncü ve dördüncü yarıyılda “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama” dersiyle; çocukları gözlemleme, gözlemlerini kayıt altına alma, engel türlerini tanıma, plan ve program işleyişini açıklama, çocuklara öz bakım becerileri kazandırma, etkinlik örnekleri geliştirme, etkinlik örneklerini uygulama imkânı bulmaktadır.

Kariyer Olanakları: Çocuk Gelişimi Programını tamamlayarak diploma almış mezunlarımız; okul öncesi eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk yayınları ve oyuncak sektörü, spor merkezleri, çocuk kulüpleri gibi çeşitli sektörlerde çalışabilmektedir.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet Programları gibi lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2016-2017
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 2 Yıl
Kampüs Bilgisi 5. Levent