Bölüm Hakkında

Programın amacı elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.       

Programın dersleri bu amacı gerçekleştirmek üzere, gelişen teknolojiye uygunluğu ve piyasaya geçerliliğinin yanı sıra ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk göz önüne alınarak da hazırlanmıştır. Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek üzere ise elektrik laboratuvarı ve alanda staj olanakları sağlanmıştır.

Bölüm Olanakları: Bu programın ilk iki dönemlik kısmında diğer bölümlerle ortak olan temel dersler meslek yüksekokulu bünyesindeki bölümlerden hocalar tarafından verilecektir. Elektrik bölümünde en az 3 olmak üzere öğretim üyesi veya öğretim görevlisi istihdam etmektedir. Ayrıca Elektrik Bölümü, Mühendislik Fakültesindeki ilgili bölümlerle de disiplinlerarası ciddi bir işbirliği içerisindedir. Bu çerçevede özellikle Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri ile ortak araştırma alanları geliştirme işbirliğinin temel unsurları oluşturulmaktadır.

Kariyer Olanakları: Mezunlarımız elektronik teknikeri olarak, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe proje çizim, araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik ve Uzay Mühendisliği Programları gibi 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

Elektrik Programının öğrenim süresi iki yıl olup öğrenim dili Türkçe’dir.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Kampüs Bilgisi 5. Levent
Eğitim Süresi 2 Yıl