Bölüm Hakkında

Bölümümüz, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği adıyla eğitim-öğretime başlamış olup 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü adıyla eğitim-öğretime devam etmektedir.  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, en hızlı gelişen bilim dallarından birisidir. Bu nedenle, ders programı ve ders içerikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellenmektedir. 

Bölümümüzün dört yıllık programının ilk yılı, öğrencilerimizin daha sonraki yıllarda gereksinim duyacağı temel  bilimler ve sosyal bilimler dallarındaki temel bilgilerin verildiği derslerden oluşmaktadır. İkinci yılda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin temelini oluşturan bilgilerin verildiği dersler bulunmaktadır. Üçüncü yılın programında, bu mühendislik dalının farklı alanlarına ilişkin olarak temel kavramların verilmesi ve bu alanlardaki teorik ve pratik bilgilerin kazandırılması amacıyla, laboratuvarları da içeren dersler ağırlıktadır. Son yıl ise, tamamen seçmeli derslerden oluşan ve böylece elektrik, elektronik, haberleşme, işaret işleme, kontrol, mikrodalga gibi birçok alanda yetkinlik kazandırmaya yönelik bir programdan oluşmaktadır. Öğrencilerimizin 30’ar günlük iki staj yapmaları ve böylece çalışma alanında deneyim kazanmaları sağlanmakta olup staj yerlerinin ayarlanmasında kendilerine destek verilmektedir. Ayrıca diğer bölümlerde eğitim görmek isteyen öğrenciler için, Çift Anadal ve Yandal Programlarımızla bu olanak kendilerine sunulmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin temel uğraşı alanı; elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol, otomasyon, enerji, bilgisayar gibi çok geniş bir yelpazeye sahiptir.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri; Enerjiden inşaata, bilişimden otomotive, sağlıktan kimyaya, finanstan ticarete, eğitimden eğlenceye, tarımdan sanayiye, ulaştırmadan haberleşmeye, turizimden tekstile, hemen hemen her sektörde çalışma olanağına sahip olup, bu sektörlerin farklı alanlarında ihtiyaç duyulan birer eleman olmaktadırlar.

Bölümümüzün misyonu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve becerilere sahip, öğrenmeyi ilke edinen, sorunlara çözüm üretebilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, meslek ahlakını ön planda tutan, evrensel değerlere ve etik ilkelere bağlı mühendislerin yetişmesini sağlayacak öğretim ve eğitim vermektir.

Yüksek Lisans Eğitimi kapsamında, çalışan ve kendini geliştirmek isteyen mühendislere akşamları eğitim veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans programı vardır. 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü SAY
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu (Sınav Puanına Göre Muafiyetle)
Eğitim Süresi 5 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent