Bölüm Hakkında

Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yetenekleri, alana özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek, fonksiyonun, fonksiyonel kapasitenin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon program ve yaklaşımlarının, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış, mezuniyet sonrası eğitimler yada klinik çalışma ile özel ilgi alanlarında da faaliyet gösteren, mesleki özerkliğe sahip uzman sağlık personelidir. Fizyoterapistler aynı zamanda hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda hastalığın önlenmesi, bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında koruyucu rehabilitasyon hizmeti vermektedirler.

Bölüm mezunları, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının kapsadığı geniş alanlardan sadece birinde özelleşebilir ve özelleştikleri alanlara göre el terapisti, konuşma terapisti, spor fizyoterapisti, manuel terapist, osteopat, göğüs fizyoterapisti, lenf ödem terapisti gibi ünvanlara sahip olabilirler. Mezunlar ilgilendikleri bu alanlarda ulusal veya ulusalarası kapsamdaki kurs veya eğitimlere katılabilirler, lisansüstü eğitim görebilirler, akademik çalışma yapabilirler veya akademisyen olabilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü SAY
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 Yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent