Bölüm Hakkında

Dünyayı algılama ve yorumlama süreçlerimizde görsellerin etkisinin kelimeleri geride bıraktığı bir çağda yaşıyoruz. Çevremiz görsel iletişim ögeleriyle sarılı durumda. Birbirimizle çoğu kez görseller üzerinden iletişim kuruyor, gündelik hayatta karşımıza çıkan karmaşık imgeleri anlamlandırmaya çalışıyoruz. Özellikle dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler ve çoklu iletişim ortamlarının hızla yaygınlaşması görsel iletişimin önemini artırmış durumda. Görselliğin teknolojiyle buluştuğu noktada ise görüntülerin dilini etkin bir şekilde kullanabilen ve görsel iletişim becerileri gelişmiş tasarımcılara ihtiyaç duyuluyor.

Görsel iletişim, görsel unsurlar kullanarak gerçekleştirilen düşünce ve bilgi alışverişini ifade ediyor. Görsel iletişim tasarımı ise, görme ve algılama yetisini iletişime katan, aynı zamanda iletişim problemlerine görsel çözümler getirmeyi amaçlayan bir uzmanlık alanı. Farklı disiplinlerin birikimlerinden yararlanan bu alan iletişim, görsel sanatlar ve teknolojiyi bir araya getiren çok disiplinli bir nitelik taşıyor.

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan Görsel İletişim Tasarımı bölümümüzün müfredatı da alanın çok disiplinli niteliğini yansıtacak şekilde yapılandırıldı. Müfredatımız iletişim, grafik tasarım, fotoğrafçılık, güzel sanatlar, dijital oyun tasarımı ve animasyon gibi farklı disiplinlerden dersleri içeriyor. Uygulamalı derslerimiz ve öğrencilerimizin kişisel bir portfolyö ile mezun olmalarını sağlayacak projeler öğrencilerimize mesleki deneyimlerini kazanmaya daha eğitimleri sırasında başlama imkânı veriyor. Diğer taraftan, öğrencilerimizin alana ilişkin sağlam bir kuramsal altyapıya ve entelektüel birikime sahip olması, bu birikimle kültürel ve toplumsal yaşamı eleştirel bir gözle değerlendirebilme becerisi kazanması da bölümümüzün amaçları arasında bulunuyor.

Bölümümüzde sunacağımız dört yıllık lisans eğitimimizle hem küresele hem de yerele hitap edebilecek çoklu becerilere sahip, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, karmaşık görsel problemleri anlayabilecek ve sistematik bir yaklaşımla çözebilecek, kuramsal bilgiyi pratik becerileriyle harmanlayarak yaratıcı çözümler üretebilen görsel iletişim tasarımcıları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu donanımla yetiştirdiğimiz mezunlarımızın animasyon, görsel efekt, masaüstü yayıncılık, hareketli grafik tasarım, ara yüz tasarımı, 3 boyutlu görselleştirme, etkileşim tasarımı, fotoğraf, multimedya, kurumsal kimlik, illüstrasyon, ambalaj tasarımı gibi farklı alanlarda yaratıcı yönetmen, sanat danışmanı, grafik tasarımcı veya serbest tasarımcı olarak çalışma imkânı bulunuyor.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2021-2022
Puan Türü SÖZ
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent Kampüs