Bölüm Hakkında

İletişim bilimleri alanında, medya ve reklam ile harmanlanarak bir disiplin haline getirilen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üniversitemizde İşletme Fakültesi çatısı altında, iletişim becerileri yüksek, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, içinde bulunduğumuz dönemi iyi analiz edebilen ve bu yönde iletişim stratejileri oluşturabilen halkla ilişkiler profesyonelleri yetiştirmek üzere açılmıştır. İşletmeler pazar paylarını korumak ve daha fazla pay alabilmek ve her alanda, rakiplerine göre "fark" yaratmak için bir işletme fonksiyonu olarak Hakla İlişkiler ve Tanıtım uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.

Aynı zamanda işletmeler imajlarını güçlendirmek ve ulusal pazarda ve uluslararası arenada güçlü bir konum elde edebilmek için bu fonksiyonu işlevsel hale getirmeye çabalamaktadır.  Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık ve kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır. Lisans programının ilk iki senesinde, genel olarak iletişim alanına yönelik dersler verilirken; üçüncü yıldan itibaren halkla ilişkiler planlama ve uygulamaları ile reklam yönetimi ve yazarlığı gibi daha çok pratiğe dönük dersler verilmektedir.

Staj Olanakları

Öğrenciler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde istedikleri yarıyıldan itibaren 20 günlük meslek stajını tamamlamak durumundadırlar. Öğrenci; yerel yönetimler, halkla ilişkiler/ajans, medya veya genel işletme alanlarından birisinde staj yapmak durumundadır. Staj yapmalarındaki temel amaç, iş tecrübesi edinebilmeleridir. Öğrenciler, medyanın bütün dallarında (Gazeteler, televizyonlar, radyolar vs.), halkla İlişkiler ve reklam ajanslarında, özel ya da kamu kurumlarının halkla İlişkiler departmanları ve turizm sektörünün halkla İlişkiler birimlerinde staj yapabilirler.

Kariyer Olanakları

Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları, Halkla ilişkiler ve reklam Ajanslarında, kamu ve özel kurumların halkla İlişkiler departmanlarında/birimlerinde ve medya ve turizm sektörlerinde yöneticilik ve danışmanlık yapabilirler. Akademik kariyer düşünen mezun öğrenciler ise,  lisansüstü eğitimlerine kişilerarası iletişim, reklamcılık ve halkla ilişkiler anabilim dallarından birinde devam ederek alanlarında uzman olabilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2008-2009
Puan Türü SÖZ
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent
Zorunlu Staj 20 iş günü