Bölüm Hakkında

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak sürdürülen İç Mimarlık Lisans Programının temel amacı, insan-mekân ilişkilerini ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak günümüz ihtiyaçlarına uygun, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış mezunlar yetiştirmektir. Günümüzde iç mimarlık disiplini birçok farklı alana yayılmış, bu alanlar ana hatlar oluşturarak gelişim göstermiştir. Buradan hareketle Haliç Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, lisans eğitimini bu gelişim ve değişim ekseninde kurgulamaktadır. Birinci sınıftan başlayan ve programın odak noktasını oluşturan stüdyo eğitimi, tasarlama eylemi için gerekli olan özgür bakış açısını ilk sınıftan itibaren oluşturmayı hedeflemektedir. Stüdyo eğitimi ile birlikte manuel ve dijital ortamda sunum teknikleri, yapı, detay ve malzeme bilgisinin geliştirilmesini amaçlayan dersler programda yer almaktadır. Eğitim programımızın önemli bir ayağını dijital üretim araçlarını yetkin bir biçimde kavratmak oluşturmaktadır. Dersler stüdyo ortamında, amfilerde, model ve malzeme atölyelerinde gerçekleştirilmekte, aynı zamanda İstanbul’un katmanlı içeriğinden de sıklıkla  yararlanılmaktadır. 

İç Mimarlık Programı 4 senede tamamlanmaktadır ve program sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Bölümü tercih edecek adayların araştırma istekleri yüksek, öğrenmeye açık, programın yüksek temposuna ayak uydurabilecek adaylar olmaları beklenmektedir. Bölümde ders içerikleri oldukça yoğun olmak ile birlikte, ders dışı etkinlikler de büyük bir ağırlığa sahiptir. Farklı okullar ile gerçekleştirilen atölye çalışmaları, paneller ve sergiler iç mimarlık bölümünün omurgasını oluşturan stüdyo eğitimini destekler niteliktedir. 

İç Mimarlık Bölümü’nü tamamlayan mezunların farklı alanlarda iş olanakları bulunmaktadır. Tasarım ofisleri, şantiyeler, iç mimarlık ürünleri destek ve satışı, sergi mimarlığı, yat tasarımı, yeniden işlevlendirme projeleri, proje görselleştirme ofisleri çalışma alanlarından bazılarıdır. Bölümde zorunlu staj bulunmamakta ancak öğrencilerin staj yapmaları, atölye çalışmalarına ve yarışmalara katılmaları teşvik edilmektedir. 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  1999-2000
Puan Türü SAY
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent