Bölüm Hakkında

1998 yılında kurulmuş olan İşletme Bölümü’nün amacı; giderek artan küresel rekabet ortamında bilgili, rekabetçi, yenilikçi yöneticiler yetiştirmektir. Hızlı değişim ve gelişimlerin yaşandığı rekabet ortamına adapte olabilen ve rekabet üstünlüğü sağlayabilecek yetide ulusal ve uluslararası yöneticiler yetiştirmeyi temel vazifemiz olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz İşletme Bölümü’nde aldıkları eğitim ile iş hayatında karşılaştıkları sorunları algılayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme güç ve donanımına sahip olacaklardır. Öğrencilerimizi, kamu ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikte işletme bilgisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bölümümüzün eğitim dili İngilizce olup, bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere beş yıllık eğitim vermekteyiz. Ders programımız sosyal sorumluluk bilinci yüksek, sürekli gelişme hedefi taşıyan yöneticiler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Muhasebe, Finans, İktisat, Yönetim, Üretim, Pazarlama gibi gerekli tüm işletme sahalarında, alanlarında uzman Öğretim Üyelerimiz bulunmaktadır. Öğrenciler son sınıfa geldiklerinde yönelmek istedikleri alan doğrultusunda ders alabilme olanağına sahiptirler.

Misyon

Araştırmacı ruhlu, yenilikçi, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, bilgiye ve teknolojik gelişime önem veren küresel düzeyde rekabet edebilecek ve üniversitemizin değerlerini özümseyen bireyler yetiştirmek.

Kariyer Olanakları

Özel sektör işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları departmanlarında birçok pozisyonda iş imkânı bulunmaktadır. Özel sektörün yanı sıra Hazine Müsteşarlığı,  Sermaye Piyasası Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Birimi, gibi kamu kuruluşlarında da istihdam edilebilirler.

Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı  1998-1999
Puan Türü EA
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent