Bölüm Hakkında

Lojistik Programı, eğitim-öğretime Sütlüce kampüsünde devam etmektedir. Lojistik sözcüğü ilk olarak Latince’de “logic” olarak belirtilmiş, zamanla türetilerek Yunanca’da “Logisticos” ve İngilizce’de “Logistics” olmuştur. Lojistik, tarımsal üretime geçilmesinden itibaren amatör bir yapı içerisinde, sanayi devrimi sonrası ise her geçen yıl gelişimini de sürdürerek profesyonel bir disiplin haline gelerek faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Yeryüzünde yer alan her bir materyale harcanan 10 birim maliyetin ortalama olarak 1 birimi lojistik faaliyet kalemi olarak yer almaktadır. Buradan yola çıkarak dünya üzerinde Lojistik faaliyetlerin işlem hacmi %10 olarak düşünülebilir. Bu noktada sektörün pazar payının dünya ile paralel olarak ülkemizde de yükseleceği, bununla birlikte iş gücü ihtiyacının da artacağı yadsınılmaz bir gerçekliktir.

Bölüm Olanakları: Lojistik Programı kadrosunda, önemli akademisyenleri barındırmakla beraber yenilikçi eğitim ve öğretim müfredatı ile öğrencilerine bazı değerler aşılamayı arzulamaktadır. Hedeflenen öğrenci profili; Lojistik teorilerine hakim, vizyonu geniş, analitik bakış açısı yüksek, bilgileri yorumlayabilen, geleceği öngörebilen, araştırma yapabilen, staj faaliyetleri ile işyeri tecrübesi edinmesini sağlayan bir yapıdır. Öğrenciler eğitim dönemi sırasında sektörün önde gelen yöneticileri ile düzenli olarak konferanslarda buluşarak yuvarlak masa toplantıları yapma şansına sahip olacaklar ve lojistik kulübüne de üye olarak birçok aktiviteye katılma şansı yaşayacaklardır.

Kariyer Olanakları: Öğrencilerin mezun olabilmesi için 30 iş günü, sektörde uygulamalı eğitim (yaz stajı) yapması gerekmektedir. Mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniş olup, ithalat ve ihracat yapan her firmanın karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu, boru hatları modlarında; taşımacılık, depolama, ambalajlama, satın alma, operasyon, sipariş planlama, gümrük, muhaberat ve uluslararası şirketlerin dağıtım departmanlarında görev alma durumları söz konusu olacaktır.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Havacılık İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerine geçiş yapma haklarına sahiptirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2011 - 2012
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 2 Yıl
Kampüs Bilgisi 5. Levent


Dikey Geçiş Sınavı ile Girilebilecek Programlar

Havacılık İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi