Bölüm Hakkında

Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programımız, sektörün teknik eleman gereksinimini konusunda yeterli bilgiye sahip, imalat teknikleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi gibi konuları bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen teknikerler yetiştirmektir. Makine Programı mezunları, “Makine Teknikeri” unvanını almaktadır.

Bölüm Olanakları: Eğitim müfredatımız lisans programları ile uyumlu olarak modüler yapıda olup öğrencilerimize lisans öğrencileri ile aynı akademik çatı altında eğitim almaları sağlanmıştır. Programdaki dersler; makinenin temel prensiplerini, makine donanımın montaj, bakım ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini, bilgisayar kullanmayı ve sanayide kullanılan tasarım programları kullanmayı, malzeme seçimi yapabilmeyi, bilgisayarla tasarım, çizim ve okumayı, makine ve ilgili alanlarda problemlerinin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisine sahip olmayı, makinaların bilgisayar ile nasıl kontrol edildiğini, makine için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanmayı, teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenecek şekilde düzenlenmiştir.

Kariyer Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz Makine Teknikeri unvanı ile istihdam edilebileceklerdir. Tekniker; çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, Mühendis daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir.  Makine Teknikerleri Devlet Kurumlarında ve Özel Sektörde, gibi kuruluşlarda Tekniker olarak istihdam edilebilirler. Mezunlar mühendislik endüstrisinin önemli bir parçası olan makine sektörünün tasarım süreçlerini de kapsayan; her türlü makinenin kullanılması, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan makine parçalarının bilgisayar destekli tasarım ile tasarlanması ve üretimi (CAD-CAM), bakım ve onarımının yapılması, ölçme ve kalite kontrolün sağlanması, hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili bilgilere sahip, malzeme tanıma ve muayenesi (tahribatlı-tahribatsız) ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandıran, makine imalat teknik resimlerinin çizilmesi ve bunların ilgili tezgâhlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotları kullanılarak işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak ara insan gücü gerekli alanlarda çalışabilirler. 

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği gibi 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

Makine Programının öğrenim süresi iki yıl olup öğrenim dili Türkçe’dir.

Giriş Bilgileri:

Kuruluş Yılı  2019-2020
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 2 Yıl
Kampüs Bilgisi

5. Levent