Bölüm Hakkında

Matematik, tüm bilimlerin temeli ve evrendeki her şeyin ifade edilebildiği bir doğa dilidir. Her türlü araştırmanın alt yapısında matematik bilgisine gereksinim olduğu bilinmektedir. Günümüzde Matematik, Fen, Mühendislik, Mimarlık alanlarının yanı sıra İşletme ve benzeri sosyal bilimlerde de önemli rol oynamaktadır. Çünkü iş dünyasında ve sosyal yaşamda ileri teknoloji araçlarını kullanan, sorunlara akılcı çözümler üretebilen ve bunları ifade edebilen analitik düşünceye sahip yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır.

Matematik bölümünü seçmek isteyen adayların analitik ve sayısal düşünmeye ilgi duyan soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanan bireyler olmaları gerekir. Ayrıca yaratıcı olmaları da meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir. Matematik Bölümü müfredatında temel matematik derslerine ek olarak yer verilen alan içi ve alan dışı seçmeli dersler programı güçlendirmektedir. İlk iki yılda verilen temel eğitimden sonra son iki yılda zorunlu bölüm dersleri yanında seçmeli ders havuzlarına yer verilmektedir. Derslerinde belli bir seviyenin üzerinde başarıya ulaşmış öğrencilere Mühendislik Fakültesi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde çift ana dal yaparak iki lisans diploması alma ya da yan dal yaparak lisans diploması yanında başka bir alanda sertifika alma olanağı sunulmaktadır.

Matematik Bölümünün öğrencileri ve öğretim elemanları Erasmus Değişim Programından yararlanabilmektedirler. Bölüm mezunları akademisyen ve araştırmacı olarak çalışmanın yanında kamu ve özel eğitim kurumlarında, finans sektöründe, sigortacılık alanında, bilişim ve medya sektörü gibi birçok benzer alanlarda çalışabilme olanaklarına sahiptir. Bölüm olarak değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayabilecek donanıma sahip matematikçiler yetiştirmek hedeflenmektedir. 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2007-2008
Puan Türü SAY
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent