Bölüm Hakkında

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O 2008 yılında Türkiye de vakıf üniversiteleri içerisinde hem Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, hem de bünyesinde barındırdığı üç bölümden biri olan Spor Yöneticiliği Bölümü ilk açılan bir bölüm ve Eğitim dili İngilizce'dir Yaklaşık on yıldan beri büyük bir metropol olan İstanbul da hizmet veren bölüm, gerek eğitim yapılan yerin merkezde oluşu, gerekse öğretim üyesi kalitesinin bilinilirliği ile en çok tercih edilen bölümlerden biridir.

Spor Yöneticiliği bölümünün amacı; ülkemizde sporun sevk ve idaresinde yer alacak ulusal ve uluslararası alanlarda yeterliliğini gösterebilen donanımlı, üstün nitelikli spor yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O Spor Yöneticiliği bölümü müfredat programı günümüzde alanın ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmış bir programdır. İlk iki sene diğer bölümler ile ortak derslerin yer aldığı programın son iki senesi modüler programlara ayrılmıştır. Spor ve Medya, Spor Endüstrisi ve Pazarlama, Fitness ve Rekreasyon Yönetimi adı altında yer alan bu modüllerde okutulan dersler sahanın ihtiyaç duyduğu alanlara direkt olarak şekilde hitap etmektedir. Son iki yarıyıl öğrencilere sahada  uygulama yapma olanağı sağlamak için seçtikleri modüllerle ilişkili, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamalı eğitimlere katılarak, alanın gerektirdiği durumları erkenden öğrenme şansına sahip olabilmeleri için mesleki alan uygulaması dersini almaktadırlar.

Spor yöneticiliği bölümü müfredat programında yer alan gerek ders içerikleri, gerekse öğretim üyesi kalitesi ile teorik ve uygulamalı dersleri geniş bir perspektif içinde sunmayı amaçlamaktadır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler spor medyası sektöründe yazılı ve görsel medyada, kamu ve özel spor klüplerinde yönetici, rekreasyon merkezleri yöneticisi olarak kabul görmektedirler. Özellikle fitness yönetimi, spor pazarlaması, spor tesisleri işletmeciliği gibi alanlarda da tercih edilmektedirler. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli birimlerde tercihli olarak istihdam sağlama olanağını bulabilmektedirler.

Genel Bilgi

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü Özel Yetenek
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent

Üniversitemiz belirli dönemlerde yapılan Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci almıştır. Özel Yetenek Sınavı’na katılabilmek için ÖSYM’nin belirlemiş olduğu TYT puan türlerinin herhangi birinden 150 ve üstünde puan alma şartı yeterlidir.