Bölüm Hakkında

Tıp Fakültemiz en eski Vakıf Üniversitelerinden biri olan Haliç Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır.

Hedefimiz öğrencilerimizi uluslararası standartlarda iyi birer hekim olarak yetiştirmenin yanı sıra, toplumsal ve tarihi değerlere sahip, dünya görüşü açık, hem yaşamasını, hem de yaşatmasını bilen iyi birer insan olarak topluma kazandırmaktır.

İstanbul; tarihi dokusu ile birlikte pek çok devlet ve vakıf üniversitelerinin bulunduğu bir kültür başşehri olarak, öğrencilerimizin tıp öğrenimi ile birlikte sosyo-kültürel açıdan gelişmelerini de hızlandıracak bir ortama sahiptir.

Fakültemizde entegre öğretim sistemi uygulanmaktadır. Bu programla, öğrencilerimizi ezberlenmiş bilgiler ile doldurmadan, takip eden yıllardaki öğretileri anlayabilecek ve kavrayabilecek donanımda yetiştirmek, bilgilerini becerileri ile desteklemek, tek başlarına kaldıklarında karar verebilme yetilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Tıp Fakültemizden mezun olacak öğrenciler Avrupa Birliği kriterlerine uygun eğitim almış olarak dünyanın her yerinde geçerli bir diplomaya sahip olacaklardır. Mezunlarımızın tıpta uzmanlık ve akademik kariyer yapma olanaklarına rahatça ulaşabilmelerini sağlamak da başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu kutsal ve saygın mesleği, zorluklarını da bilerek ve isteyerek seçecek öğrencilerden çalışkan, özverili, saygılı ve yardımsever olmaları beklemekteyiz.