Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, klasik edebiyattan modern edebiyata, şiirden romana ve tasavvuftan halk edebiyatına kadar edebiyatımızın bütün evreleri, türleri ve konularını içine alan zengin müfredatıyla öğrencilere kapsayıcı ve çok boyutlu bir eğitim sunmayı amaçlayan bir lisans programıdır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılmış olan bu lisans programı, üniversitelerimizde mevcut 117 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü içerisinde yeni bir bölüm olmakla beraber öğrencilerini diğer üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileriyle rekabet edecek düzeyde şahsiyetler yetiştirecek bir eğitim programı sunmayı kendisine misyon olarak belirlemiştir. Ayrıca Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet’e bağlılık, objektif düşünme, tenkit fikri ve entelektüel kültürün değerlerini kazandırma, programın ilkeleri arasındadır.

Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar bütün dönemlerinin ve her dönemin eser, şahsiyet ve meselelerinin öğretilmesi, öğrencilerin edebi eserler aracılığıyla Türk dilini ve lehçelerini öğrenerek çok geniş bir coğrafyada konuşulan ve yazılan Türkçenin çeşitli ağız ve lehçeleriyle bilinmesi bölümün temel görevleri arasındadır. Bunlardan başka Türk dünyasının edebiyat ve lehçelerinin tarihi gelişimini gösterme vizyonuyla oluşturulmuş dört yıllık ders planıyla bölüm öğrencilerinin Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde kullanmalarının sağlanması, Türk milletinin kültür değerlerini bilen fertler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilere Türk dili ve edebiyatının kaynaklarına ve bu kaynakların dili olan Türk kültür diline hâkim olmanın yanı sıra eski Türk kültür ve edebiyatının kaynak dilleri olan Arapça ve Farsçayı da öğrenme imkânı sunmayı hedefleyen bu program, dünya edebiyatıyla ilgili yapılan çalışmaları da yakından takip eden geleceğin akademisyenlerinin yetişmesini amaçlamaktadır.

Bölüm mezunları pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak Milli Eğitim teşkilatında, özel ve devlet kütüphanelerinde, Başbakanlık Devlet Arşivinde, Kültür ve Turizm Bakanlığında ve TRT’de çalışabilir, yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilir, Türkiye’de aynı alanda lisansüstü eğitim veren kurumlarda akademisyen olabilirler. Bunlara ek olarak yayıncılık ve reklamcılık kurumlarında da görev alabilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2016-2017
Puan Türü SÖZ
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent