Bölüm Hakkında

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) bölümümüzde işletme, iktisat, sayısal ve sözel genel kültür dersleri yanında uluslararası ticaretin her alanı ile alakalı mesleki dersler verilmektedir. Mesleki dersler dört yıllık program içerisine harmonize bir şekilde serpiştirilmiştir. Hazırlık sınıfı ile beraber beş yıllık programı bitiren öğrenciler, başta dış ticaret şirketleri olmak üzere uluslararası ekonomik ilişkisi olan bütün kurumlarda görev alabilme ve buralarda yükselme olanağına sahiptirler.

 

Uluslararası iş ortamı birçok bakımdan ulusal iş ortamlarından farklıdır. Farklılıklar, ağırlıklı olarak pazarlama ve satış yönetimi, satın alma yönetimi, finansal yönetim ve genel operasyon yönetiminde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca uluslararası iş ortamları ulusal iş ortamlarından daha hızlı değişmektedir. A ülkesinde enflasyon, B ülkesinde devalüasyon, C ülkesinde gümrük tarifelerinde değişme, D ülkesine karşı alınan yaptırım kararları ve daha nicesi her kademedeki dış ticaret yöneticilerinin dikkate almak zorunda olduğu konular arasındadır.

 

Müfredatımız, devamlı değişim halinde olan uluslararası iş koşullarında karar alama ve iş yönetme yetisi kazandırmak üzere kurgulanmıştır. Ayrıca müfredatımızı, ders içeriklerimizi ve derslerin sunum biçimlerini devamlı güncel tutma çabası içindeyiz. Sanal gerçeklik ve e- öğrenme gibi, kısa sürede büyük boyutlu bilgileri yormadan, sıkmadan öğrenciye aktaran öğretme tekniklerini bünyemize adapte ediyoruz. Derslerimiz, ekseriya özel sektör deneyimi veya ekonomi bürokrasisi deneyimi olan uzman akademisyenlerimiz tarafından verilmektedir.

 

Günümüzde uluslararası ticaretin dili İngilizcedir. Nerdeyse uluslararası bütün iş iletişimi İngilizce olarak yapılmakta, yabancılarla akdedilen bütün sözleşmeler İngilizce olarak bağıtlanmaktadır. Literatür takibi, hedef pazarlarda olup bitenlerin takibi, çok taraflı ticaret sisteminin takibi ileri bir akademik seviye yanında ileri bir dil ve uluslararası iş kültürü gerektirmektedir. Bu yüzden 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren Bölümümüzde eğitim İngilizce olarak yapılmaya başlanmıştır. Bölümümüze önceki yıllarda kaydolan öğrencilerimiz, kaydoldukları dönemin müfredatına tabi olarak eğitimlerini tamamlayabileceklerdir.

 

Kariyer Olanakları

 

Bölüm mezunları uluslararası ticaretle iştigal eden üretici veya ticaret şirketlerinin çeşitli departmanlarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracatçı birliklerinde, Türkiye İhracatçılar Meclisinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslararası perakende sektöründe ve uluslararası marketlerde görev alabilirler. Uluslararası ticaret hizmetleri veren başata bankaların kambiyo bölümleri, lojistik şirketleri, sigorta şirketleri, uluslararası gözetim firmaları ve gümrük müşavirliği firmaları ayrı bir kariyer basamağı olarak değerlendirilmelidir.  Ayrıca başta Ticaret Bakanlığı ve merkez ve taşra teşkilatı olmak tüm bakanlıklarda, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde,  yabancı konsolosluk ve elçiliklerde iş fırsatları bulmak mümkündür.

 

Staj Olanakları

Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak kariyer olanaklarını destekleyecek sektörün her alanında staj yapabilmektedir.

Genel Bilgiler

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü EA
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 4 yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent
Zorunlu Staj 20 Gün